SAP Human Experience Summit

SAP Human Experience Summit

 

Iskustvo pre svega:  

Osposobite svoje

zaposlene za uspeh!

SAP Human Experience Summit je Vaš vodič na putu digitalne transformacije, a ujedno je i platforma za saradnju onlajn. Prodiskutujte o aktuelnim i budućim trendovima, izazovima i rešenjima u oblasti ljudskih resursa. Na događaju će biti predstavljeni najbolji primeri iz prakse u Centralnoj i Istočnoj Evropi koji mogu pomoći Vašim zaposlenima da povećaju produktivnost, samopouzdanje i angažman usred svetske pandemije.

Istaknuta predavanja
Upravljanje ljudskim iskustvom: Evolucija se nastavlja

 

Suzana Marović, Telekom Srbija

Andriy Bulakh, MHP (Ukrajina)

Daniela Lange, SAP

Jakob Kiblboeck, SAP

 

Trajanje – 1:08:13

Brendiranje poslodavaca vs. iskustvo kandidata

 

Danica Miller, Atlantic Grupa (Hrvatska)

Maryna Muntaniol, EY

Edita Kaminskaite, SAP

 

Trajanje – 24:54

Učenje u neizvesnim vremenima: izgradnja agilne poslovne kulture

 

Michal Batelka, Foxconn Češka

Michiel van den Berg, Erste Group Bank (Austrija)

Edita Kaminskaite, SAP

 

Trajanje – 1:08:13

Budućnost razvoja talenata

 

Mary Senkowska, My Creative Brain

Anton Novakovskyi, EY

Edita Kaminskaite, SAP

 

Trajanje – 34:01

Raznolikost na radnom mestu kao jedan od važnih HXM trendova

 

Gill Whitty-Collins, pisac, javna govornica, konsultantkinja

Edyta Malesza-Malatrat, SAP

 

Trajanje – 18:52

Razvoj liderstva i uloga menadžera ljudi u ,,novoj normalnosti"

 

Sabrina Dick, SAP

Trudi West, Hult International Business School

Roni Cesnjaj, SAP

 

Trajanje – 24:07

Dobrobit zaposlenih i uklapanje poslovnog života u svet radnog mesta na daljinu

 

Sabrina Dick, SAP

Roni Cesnjaj, SAP

 

Trajanje – 31:32

Zašto je iskustvo zaposlenih izuzetno važno za digitalna radna mesta?

 

Dr. Steven Hunt, SAP

Iakiv Akulov, EY

 

Trajanje – 30:47

Digitalna transformacija – osnaživanje zaposlenih da preuzmu kontrolu nad sopstvenim karijerama

 

Oren Arbell, AKT Global

Roni Cesnjaj, SAP

 

Trajanje – 24:55

Upoznajte naše predavače
Suzana Marović
Direktor Sektora Za Razvoj
Telekom Srbija
Danica Miller
šefica akvizije talenata i integracije (Head of Talent Acquisition and Onboarding)
Atlantic Group (Hrvatska)
Michal Batelka
direktor ljudskih resursa
Foxconn Češka
Michiel van den Berg
voditelj Grupe za strateške projekte za ljudske resurse
Erste Group Bank (Austrija)
Andriy Bulakh
zamenik generalnog direktora
MHP (Ukrajina)
Mary Senkowska
konsultantkinja za razvoj mladih talenata i angažovanje zaposlenih, generalna direktorka
My Creative Brain
Trudi West
profesorka prakse za liderstvo i psihologije, Ashridge Executive Education, Hult International Business School
Gill Whitty-Collins
pisac, javna govornica, konsultantkinja i autorka knjige ,,Zašto muškarci pobeđuju na poslu"
Oren Arbell
vođa rešenja za pronalaženje talenata (Talent Solution Lead), savetnik kompanija za pitanja zaposlenih i učinka (People Advisory)
AKT
Rene Schumann
glavni menadžer strategije za proizvode za plaćanje, nagradu i osnovne administrativne usluge u SAP-u za Južnu Evropu
Anton Novakovskyi
Menadžer Službe za savetovanje ljudi
EY
Upoznajte naše domaćine
Jakob Kiblboeck
Menadžer za SAP SuccessFactors, Centralna i Istočna Evropa
Edita Kaminskaite
Menadžer poslovnog razvoja, SAP SuccessFactors, Centralna i Istočna Evropa
Sabrina Dick
HR Director
SAP Central and Eastern Europe
Roni Cesnjaj
HXM Strategic Sales & HR Transformation
SAP Central & Eastern Europe
Edyta Malesza-Malatrat
direktorka marketinga
SAP za Srednju i Istočnu Evropu
Iakiv Akulov
Menadžer Službe za savetovanje ljudi
EY
Contact Form