Raport roczny 2020 w oparciu o wymagania ESMA, w formacie ESEF. - Webinar, 29 października 2019
Raport roczny 2020 w oparciu o wymagania ESMA, w formacie ESEF.
Wsparcie procesu tworzenia raportu z wykorzystaniem SAP Disclosure Management.

29 października 2019, godz. 11.00 - 12.30

Zapraszamy na webinarium poświęcone wymaganiom ESMA w zakresie przygotowania raportów rocznych w formacie ESEF. W odniesieniu do nowych regulacji, omówimy i zaprezentujemy możliwości wsparcia procesu tworzenie raportu rocznego za rok 2020 przy użyciu rozwiązania SAP Disclosure Management. W trakcie spotkania przejdziemy z Państwem przez proces oznaczania pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego i zaprezentujemy przykładowy raport roczny wygenerowany przez nasze rozwiązanie. Odniesiemy się również do zagadnienia taksonomii ESEF i metodom jej rozszerzeń. Podkreślimy korzyści dla Państwa jednostek wynikające z zastosowania SAP Disclosure Management.
 
Kluczowe cechy rozwiązania SAP Disclosure Management:

  • Zarządzanie tworzeniem, składaniem i publikacją sprawozdań finansowych oraz innych wymaganych sprawozdań.
  • Centralizacja procesu i gromadzenie danych z różnych źródeł w jednym, centralnym systemie.
  • Automatyzacja przepływu zadań i dokumentów poprzez przydzielania obowiązków, zarządzanie współpracą przy dokumentach.
  • Zapewnienie zgodności z wymaganiami ESMA.
  • Wersjonowanie dokumentów.
  • Tworzenie estetycznych raportów „do wydruku” oraz w postaci elektronicznej.
  • Zmniejszania ryzyka w procesie sporządzania i publikacji sprawozdań finansowych.
 
Webinar będzie prowadzony w języku angielskim.
Contact Form