Transformacja biznesowa oraz wyzwania w obszarze produkcji i logistyki - seria webinarów
Transformacja biznesowa oraz wyzwania w obszarze produkcji i logistyki
Seria webinariów
Trzy tematy, cztery strony dyskusji, pięciu partnerów merytorycznych.
Zderzenie punktów widzenia, wymiana wiedzy i doświadczeń praktyków w obszarze czwartej rewolucji przemysłowej.

Zapraszamy na cykl interaktywnych, wirtualnych spotkań poświęconych możliwościom i wyzwaniom cyfryzacji i automatyzacji w przemyśle - transformacji cyfrowej oraz idei Przemysłu i Logistyki 4.0.
Wspólnie z naszymi partnerami merytorycznymi, podzielimy się naszymi doświadczeniami zderzając potrzeby i wyzwania firm produkcyjnych z możliwościami dzisiejszej technologii i zmian, które przyniesie niedaleka przyszłość.

  1. Transformacja biznesowa w obszarze produkcji i logistyki - 16 kwietnia 2020, godz. 10.30 - 12.00
  2. Wyzwania w obszarze produkcji 4.0 - 23 kwietnia 2020, godz. 10.30 - 12.00
  3. Wyzwania w obszarze logistyki 4.0 - 29 kwietnia 2020, godz. 10.30 - 12.00

... a wszystko oparte na przykładach z przeprowadzonych projektów i doświadczeniu z praktyki. Poznaj najbardziej palące kwestie dotykające dzisiejsze łańcuchy dostaw, odkryj funkcjonujące rozwiązania z życia wzięte, dowiedz się jak przygotować się na zmiany i wymień się własnymi doświadczeniami i nurtującymi Cię pytaniami.

Contact Form